Coschappen
Terug naar home

Coschappen

Keuzecoschap

Een keuzecoschap arts VG duurt tenminste drie, liefst zes weken. Je ontdekt hoe breed het werkgebied van de Arts VG is en welke zeldzame aandoeningen bij deze patiënten veel voorkomen. Je neemt deel aan MDO’s, voert familiegesprekken en kunt mogelijk een RM-zitting voorbereiden en bijwonen. Je verdiept je in een casus, met de ingewikkelde puzzel van symptomen, signalen en observaties die onze cliënten bieden. 

We besteden aandacht aan de communicatie met patiënten van verschillende ontwikkelingsniveau en aan de samenwerking met andere behandeldisciplines. Ook leer je zorgvuldig af te wegen wat voor elke unieke patiënt de beste behandeling is. Dat is waardevolle kennis, ook als je uiteindelijk voor een ander specialisme of vak kiest.

Omdat er helaas in de meest geneeskunde opleidingen niet veel onderwijs over ons vak gegeven wordt, vind je hier een informatiepakket. Ook verzorgen we jaarlijks een aantal digitale onderwijsmomenten waar coassistenten van alle acht medische faculteiten aan kunnen deelnemen. Wanneer die plaatsvinden, zie je in dit rooster.

Oudste coschap

Overweeg je arts VG te worden of wil je je echt verdiepen in ons vak? Volg dan een oudstecoschap van twaalf tot zestien weken. Je krijgt meer verantwoordelijkheid en behandelt je eigen patiënten, onder supervisie van een ervaren arts VG of aios. Je kunt soms deelnemen aan specialistische ‘buitenpoli’s’ (zoals over specifieke syndromen of slaapproblematiek) of aan een medicatiereview. Je kunt ook gesprekken voeren met een manager over de financiering van zorg of meewerken op het spreekuur van een epileptoloog, psychiater of klinisch geneticus.

Ook neem je deel aan de onderwijsactiviteiten op locatie, zoals refereerbijeenkomsten, farmacotherapieoverleg en nascholingsavonden.

Waar doe je een coschap VG?

Een coschap VG volg je aan een van onze opleidingsinstellingen. Zij hebben ervaring met het opleiden van (aankomend) artsen. De locaties liggen verspreid over het hele land. In overleg met jou kijken we wat bij je past en waar plaats is. 

Als jouw faculteit een coschap arts VG niet standaard aanbiedt, regelen wij het graag voor je. Stuur een mail naar avgopleiding@erasmusmc.nl.

‘Artsen VG kijken holistischer’ 

Bijna geen enkele studiegenoot van geneeskundestudent Kathelijn Verdeyen weet wat een arts voor Verstandelijk Gehandicapten (arts VG) doet.

Lees verder