Wat doet een arts VG?
Terug naar home

Wat doet een arts VG?

Als je het artsen VG zelf vraagt, zeggen ze: als arts VG ben je een ‘specialist light’, werk je ‘op het snijvlak van psychologie, neurologie en genetica’, ben je een ‘regisseur’ én een ‘communicatiespecialist’, krijg je te maken met ‘complexe casuïstiek’ en kijk je ‘holistischer dan in veel andere specialismen’.

Een arts VG is dus geen ‘huisarts voor mensen met een verstandelijke beperking’. Toch is dat wat veel (medisch opgeleide) mensen denken als ze voor het eerst horen van dit specialisme. Logisch: arts VG is een nieuw en uniek specialisme, dat zich lastig laat vergelijken.

Uniek specialisme

Artsen VG richten zich op medische problemen en kwalen die in verband staan met de verstandelijke beperking van hun patiënten. Mensen met een verstandelijke beperking hebben bijvoorbeeld vaak last van epilepsie, motorische stoornissen en gedragsproblemen en er doen zich diagnostische en therapeutische problemen voor. Er is vaak sprake van multimorbiditeit en comorbiditeit. De communicatie met de patiënt en zijn systeem vraagt om bijzondere vaardigheden en er liggen uitdagingen op het gebied van juridische en ethische kwesties. Kortom: het werk van een arts VG is divers en beslaat het vak in de volle breedte.

Het belang van het werk als arts VG
De maatschappelijke positionering van mensen met een verstandelijke beperking is de laatste decennia sterk veranderd. Niet alleen in Nederland, maar ook in een groot deel van de westerse wereld. Door de verschuiving van institutionele zorg naar zorg in de samenleving maken mensen met een verstandelijke beperking meer deel uit van de maatschappij. Overheid, ouders en zorgverleners streven naar een volwaardig burgerschap van deze groep. Mensen met verstandelijke beperkingen maken gebruik van reguliere voorzieningen waar mogelijk en specialistische waar nodig. 

In de visie van de beroepsvereniging NVAVG heeft iedere persoon met een verstandelijke beperking recht op goede huisartsgeneeskundige zorg door de huisarts en aanvullende specialistische medische zorg door de arts VG indien nodig. 

Bekijk de video van de KNMG voor het vak van de arts VG