Wetenschapsonderwijs
Terug naar home

Wetenschapsonderwijs

Wetenschappelijke vorming is voor de AVG van zwaarwegend belang, omdat de Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten nog in al zijn aspecten in ontwikkeling is en het een relatief kleine beroepsgroep van artsen betreft. Vanuit een wetenschappelijke attitude kan de AVG een belangrijke bijdrage leveren aan de (wetenschappelijke) ontwikkeling van zijn of haar vak.

Relevante competenties

In het competentieprofiel van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG, 2015) staat het competentiegebied kennis en wetenschap als volgt benoemd en beschreven:

 • De AVG beschouwt medische informatie kritisch:
  • Beoordeelt medische informatie van het eigen vakgebied en relevante vakgebieden kritisch ten behoeve van het eigen klinische oordeel en besluitvorming
  • Integreert algemene medische inzichten en populatie specifieke kenmerken
  • Maakt gebruik van wetenschappelijke literatuur om vragen te beantwoorden
  • Zoekt efficiënt in wetenschappelijke literatuur en beoordeelt deze op kwaliteit
 • De AVG bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis:
  • Is in staat om een bijdrage te leveren aan dataverzameling en wetenschappelijke onderbouwing van het vak
  • Is in staat om een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van richtlijnen en behandelprotocollen
  • Signaleert en identificeert leemtes in wetenschappelijke vakkennis
  • Implementeert nieuwe wetenschappelijke inzichten en kan belemmeringen hierin signaleren
 • De AVG ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan:
  • Stelt leerdoelen op het gebied van eigen en relevante andere vakgebieden op
  • Kiest geschikte leermethodes
  • Evalueert leerresultaten en implementeert de leerresultaten in het eigen beroepshandelen
 • De AVG bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg:
  • Deelt kennis en ervaring actief met beroepsgenoten en andere zorgverleners middels onder andere onderwijs, voorlichting en publicatie
  • Is zich bewust van de verschillende kennisniveaus van alle betrokkenen

Binnen de AVG-opleiding worden ten aanzien van de volgende onderwerpen onderwijsmomenten verzorgd:

 • Onderzoeksvraag en onderzoeksdesign
 • Ethiek van onderzoek, wilsbekwaamheid en toestemmingsprocedure
 • Dataflow en dataverwerking
 • Basisstatistiek
 • Kritisch lezen van een wetenschappelijk artikel
 • Pubmed search
 • CAT
 • Presenteren, congresbezoek  en wetenschapscommunicatie
 • Schrijven van een case report of wetenschappelijk artikel

Wetenschappelijke stage tijdens de AVG-opleiding

Daarnaast is het mogelijk om tijdens het 2e jaar van de AVG-opleiding een wetenschappelijke stage te volgen. Tijdens deze stage is het mogelijk om wetenschappelijke kennis en vaardigheden te verdiepen door mee te werken aan een onderzoeksproject binnen een onderzoeksafdeling.