Wetenschap
Terug naar home

Wetenschap


In dit relatief jonge vakgebied wordt veel onderzoek gedaan. Al was dat vroeger niet altijd even vanzelfsprekend. Algemene richtlijnen en protocollen zijn vaak niet toepasbaar bij onze patiënten.

Van alle AVG’s wordt dan ook een een wetenschappelijke attitude verwacht en regelmatige medewerking aan wetenschappelijk onderzoek. Om de aios met voldoende competenties uit te rusten is een module wetenschapsonderwijs ontwikkeld. Hierin is aandacht voor algemene wetenschappelijke basiskennis, zoals literatuur zoeken en kritisch beoordelen, onderzoeksopzet maken, data verzamelen en verwerken en presenteren en publiceren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ontwikkelen van en werken volgens richtlijnen. Van iedere aios wordt gedurende de opleiding een publicatie verwacht in een voor het vakgebied relevant tijdschrift of een presentatie op een congres.

Ook is het mogelijk om de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) te combineren met een promotieonderzoek, de zogeheten AIOTO constructie. Daarin combineer je de AVG-opleiding met een wetenschappelijke promotie in een combinatietraject van circa zes jaar. We hebben regelmatig vacatures. Leer hier meer over het AIOTO traject.