Procedure aanmelding
Terug naar home

Procedure aanmelding

Om te solliciteren voor een opleidingsplek vanaf 1 maart solliciteer je vóór 1 oktober van het voorgaande jaar. Stuur hiervoor je motivatiebrief en CV naar avgopleiding@erasmusmc.nl.

De selectiecommissie nodigt de kandidaat-aios VG uit voor een gesprek waarin de geschiktheid voor de opleiding beoordeeld wordt. Na toelating tot de opleiding volgt een toewijzingsprocedure van opleidingsplaatsen. Kandidaat-aios en de opleidingsinstellingen kunnen ieder een voorkeur uitspreken voor een opleidingsinstelling respectievelijk aios. Daar zal in de toewijzing zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden, maar plaatsing in de voorkeursinstelling kan niet worden gegarandeerd. 

Meer informatie? Je kunt altijd contact opnemen via avgopleiding@erasmusmc.nl.

Zie ook het sollicitatiereglement en de plaatsingsprocedure