Cursorisch onderwijs
Terug naar home

Cursorisch onderwijs

Het curriculum
Het curriculum bestaat bij een voltijdsopleiding zonder vrijstelling uit drie blokken van twaalf maanden.

Tijdens het eerste jaar van de opleiding werkt de aios in een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder supervisie van een ervaren en getrainde arts VG-opleider leert de aios om in toenemende mate zelfstandig adequate medische zorg te verlenen aan cliënten van de instelling. Drie tot vier keer per maand is er een onderwijsdag.

Het tweede jaar van de opleiding bestaat uit stages in aanpalende medische specialisaties, zoals epilepsie, revalidatie, genetica en psychiatrie. In het tweede jaar werkt de aios, onder supervisie, tevens aan een eigen onderzoeksproject op het gebied van Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten. Iedere week vindt één dag cursorisch onderwijs plaats, online of op de onderwijslocatie in Rotterdam of Zwolle. De onderwerpen zijn gerelateerd aan de stageonderwerpen.

Tijdens het derde jaar van de opleiding werkt de aios weer in de instelling, maar heeft nu de zorg over meer complexe cliënten. Ook poliklinisch en consultatief werken krijgt een plek. Het onderwijs richt zich in het derde jaar op de complexere problematiek en consultatie. Gedurende de opleiding worden enkele meerdaagse cursussen gegeven, onder andere op het gebied van wetenschappelijke vaardigheden en spoedzorg.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding is te vinden in het landelijke Opleidingsplan Didact 2.0. Hierin staan ook de 11 kenmerkende beroepssituaties en 4 thema’s aan de hand waarvan de opleiding is ingericht.

Online en fysiek onderwijs
De aios neemt tijdens het gehele curriculum drie tot vier dagen per maand deel aan het instituutsonderwijs. Hierbij wordt online en fysiek onderwijs afgewisseld. Ongeveer 2 keer per maand wordt de aios verwacht op zijn/haar onderwijslocatie (Zwolle of Rotterdam). Soms is dit ook op een locatie elders in het land, bijvoorbeeld in de Schola Medica in Utrecht.

Gewoonlijk bestaat het programma van een onderwijsdag uit drie verschillende onderdelen:

  • Leren van ervaringen
  • Oefenen van sociale en communicatieve vaardigheden (bijvoorbeeld consultvoering, super-en intervisie)
  • Inhoudelijke onderwerpen zoals: gedragsproblemen, etiologie en comorbiditeit, diagnostiek en behandeling van specifieke medische problemen, ethiek, kwaliteitszorg, medisch leiderschap, wetenschap en juridische onderwerpen
  • Hier kan je het actuele curriculum downloaden

Competentieprofielen
Gedurende de opleiding worden competenties ontwikkeld op het gebied van onder andere medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap. Het competentieprofiel is opgesteld door de NVAVG. De meest recente versie van dit competentieprofiel vind je hier.

Gerelateerde pagina's