Aanmelding
Terug naar home

Aanmelding

Hoe verloopt de aanmelding?

Jaarlijks in juli maken het Erasmus MC en de SBOH via een advertentie in Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bekend dat sollicitatie voor de AVG-opleiding weer mogelijk is. Belangstellenden worden verzocht een sollicitatiebrief met hun motivatie, een CV en eventuele portfolio documenten aan de AVG opleiding te sturen. De sluitingsdatum voor deze sollicitatieprocedure is 1 september.

Stuur je motivatiebrief en CV naar avgopleiding(at)erasmusmc.nl
of maak een telefonisch afspraak voor een orienterend gesprek: 010 704 46 25